Support
ปั๊มน้ำมัน
083-888-9988, 083-366-9898, 092-2479365-66
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
wasan.suya@gmail.com | 2013-11-29 09:29:37.0 | Hits  8082
ขั้นตอนการขอเปิดสถานีที่ให้บริการน้ำมัน 1.ถ้าถนนที่ติดกับที่ดินที่จะเปิดให้บริการ อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบท ให้ไปยื่นเรื่องขออนุญาติ ทำทางเข้าออกสถานีก่อน แต่ถ้าเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง ก็ให้ไปยื่นขออนุญาติทำทางเข้าออกปั๊มกับหมวดการทางที่ดูแลถนนสายนั้นครับ 2.เมื่อได้ใบอนุญาติทางเข้าออกปั๊มจ่ายน้ำมัน แล้วก็มาเตรียมแบบแปลนก่อสร้างสถานี โดยต้องมีรายการคำนวณของวิศวกร และรับรองแบบโดยวิศวกรสามัญ แนบไปด้วย 3.นำเอกสารไปดำเนินการยื่นขออนุญาติเปิดสถานีพร้อมให้บริการน้ำมัน ที่องค์การปกครองส...
nobphon | 2013-11-28 11:00:20.0 | Hits  3195
แนวทางการดำเนินการด้านสุขาสาธารณะให้เหมาะสม การจัดสวนหย่อมให้กับบริเวณห้องสุขานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าใส่ใจดูแลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนเล็กๆ แต่ก็มีประโยชน์ใช้สอยมาก ซึ่งผู้คนที่เข้ามาเติมน้ำมันนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะแวะเข้าห้องน้ำด้วย ซึ่งถ้ามีการจัดสรรให้น่าใช้และสวยงามก็จะเป็นการเรียกผู้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ยิ่งถ้ามีบริเวณที่เป็นที่ให้การพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วนั้นก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มช่องทางธุรกิจทางด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย และนอกจากน...
1 | 2