Support
ปั๊มน้ำมัน
083-888-9988, 083-366-9898, 092-2479365-66
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
trainee2014 | 08-09-2014 | Hits  4201
ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดตามจุดให้บริการพักรถนั้นจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สงเกตุได้เลยเพราะกฏหมายระบุชัดเจนว่าในการขับรถต้องไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยิ่งในปัจจุบันกฏหมายใหม่ออกมาว่าไม่ใช่แต่ผู้ขับเท่านั้นผู้ที่โดยสารมาก็ต้องไม่มีการดื่มด้วยเช่นกัน ดั้งนั้นนั้นคือเหตุผลที่ตามจุดพักรถจะไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่เดินทางเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่และลดอุบัติเหตุตามท้องถนนด้วยเช่นกัน
nobphon | 27-05-2014 | Hits  6958
ทำเลที่ตั้งที่ปั๊มน้ำมันที่เหมาะสมต่อการลงทุน สำหรับในการลงทุนในเรื่องของน้ำมัน ในปัจจุบันนั้นนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากมีปริมาณของรถที่ต้องการใบช้บิรการน้ำมันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ศูนย์บริการน้ำมันต่างๆ บางแห่งนั้นมีบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนของสถานีให้บริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับต่อความต้องการดังกล่าว จากข้อมูลข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการในเรื่องของน้ำมันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น ดังนั้นแล้วในการเลือกทำเลที...
nobphon | 03-01-2014 | Hits  4455
เรื่องของลมยาง ยางรถยนต์นั้นเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นของถนนแต่กลับเป็นชิ้นส่วนที่มีความบอบบางมากที่สุด ซึ่งก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องให้ความใส่ใจและระมัดระวังมากที่สุด แต่โดยทั่วไปแล้วนั้นกลับให้ความสำคัญกันน้อยมาก และเรื่องหนึ่งที่ควรจะให้ความสำคัญนั้นก็คือ ความดันของลมยาง ยางรถยนต์ทุกประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดเล็กอย่างจักรยานยนต์หรือจะมีขนาดใหญ่มากๆ อย่างรถขนสินค้าขนาดใหญ่ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีลมยางอยู่ภายในล้อด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็จะต้องการในเรื่องของความดัน...
nobphon | 26-12-2013 | Hits  6388
ความรู้เรื่องน้ำมันดีเซล สำหรับน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มีเติมกันอยู่ในสถานีจ่ายน้ำมันนั้นก็คือ น้ำมันดีเซลนั่นเอง ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากน้ำมันดิบที่ถูกผลิตออกมาจากโรงกลั่นน้ำมัน เหมือนกันกับน้ำมันเบนซิน ซึ่งก็จะเรียกกันรวมๆว่าเป็น "น้ำมันใส" ซึ่งสำหรับน้ำมันดีเซลลแล้วนั้นก็จะมีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 180 ถึง 370 องศาเซลเซียส ซึ่งก็จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถที่ใช้เครื่องยนต์เป็นแบบดีเซล ซึ่งก็จะมีกำลังอัดสูง และจุดระเบิดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้หัวเท...
wasan.suya@gmail.com | 18-12-2013 | Hits  5832
ถังหรือภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง มี 5 ประเภท 1.ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง 2.กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง 3.ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 5.ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
wasan.suya@gmail.com | 13-12-2013 | Hits  4333
น้ำมันเชื้อเพลิง มี 3 ชนิด 1.ชนิดไวไฟน้อย ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป 2.ชนิดไวไฟปานกลาง ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส 3.ชนิดไวไฟมาก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส
nobphon | 12-12-2013 | Hits  4597
น้ำมันเบนซิน เมื่อกล่าวถึงในเรื่องของน้ำมันเบนซินแล้วนั้น ใครๆ ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นนำ้มันที่ใช้สำหรับในการเติมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซึ่งจะใช้กับรถที่มีเครื่องยนต์เป็นแบบสันดาปภายในเท่านั้น น้ำมันชนิดนี้ถ้าเป็นทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจะเรียกว่า แก๊สโซลีน แต่ถ้าเป็นประเทศอังกฤษเขาก็จะเรียกกันว่า เพทรอล ซึ่งทั้งสองชื่อนั้นเราก็มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือนำ้มันตัวเดียวกัน โดยที่ประเทศไทยเรานั้นจจะนิยมเรียกกันว่า เบนซิน มากกว่า น้ำมันชนิดนี้ผลิตมาจากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่ง...
wasan.suya@gmail.com | 12-12-2013 | Hits  6257
การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันดีเซลเพื่อไว้ใช้ในโรงงาน 1.การจัดเก็บน้ำมันดีเซลมีปริมาณเกินตั้งแต่ 454 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15,000ลิตร จัดเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2 ต้องแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกหนังสือรับแจ้ง 2.การจัดเก็บน้ำมันดีเซลมีปริมาณตั้งแต่ 15,000ลิตรขึ้นไป ต้องดำเนินการขออนุญาติ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานพลังงานจังหวัด ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ MR.PUMP 083-3669898,083-8889988
wasan.suya@gmail.com | 09-12-2013 | Hits  6158
ปั๊มประเภท ค หรือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค มี 2ลักษณะ 1.ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่แบบที่ให้บริการแก่ ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณไม่เกิน 10,000ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันไม่เกิน 2 ถัง อีกด้วยก็ได้ 2.ลักษณะที่สอง ได้แก่ แบบที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันเช...
wasan.suya@gmail.com | 06-12-2013 | Hits  6005
ปั๊มเพื่อการจ่ายน้ำมันหรือสถานีที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีกี่ประเภท แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 1.ประเภท ก ได้แก่สถานีที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน 2.ประเภท ข ได้แก่สถานีที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู๋ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดและเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง...
1 | 2