Support
ปั๊มน้ำมัน
083-888-9988, 083-366-9898, 092-2479365-66
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สุขาที่ถูกสุขลักษณะ

nobphon | 28-11-2556 | เปิดดู 4473 | ความคิดเห็น 10

 แนวทางการดำเนินการด้านสุขาสาธารณะให้เหมาะสม

การจัดสวนหย่อมให้กับบริเวณห้องสุขานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าใส่ใจดูแลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนเล็กๆ แต่ก็มีประโยชน์ใช้สอยมาก ซึ่งผู้คนที่เข้ามาเติมน้ำมันนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะแวะเข้าห้องน้ำด้วย ซึ่งถ้ามีการจัดสรรให้น่าใช้และสวยงามก็จะเป็นการเรียกผู้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ยิ่งถ้ามีบริเวณที่เป็นที่ให้การพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วนั้นก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มช่องทางธุรกิจทางด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย และนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานีจ่ายน้ำมันแห่งนั้นให้ได้เป็นที่รู้จักต่อผู้ที่เคยใช้บริการมาแล้วให้กลับมาใช้อีก

ความคิดเห็น

วันที่: 09-08-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 10 Pages: 1/1
guest
1
- Guest -

21/02/2022 17:48 Post : 21/02/2022 17:48

1

Quote

guest
1
- Guest -

21/02/2022 17:48 Post : 21/02/2022 17:48

1

Quote

guest
1
- Guest -

21/02/2022 17:48 Post : 21/02/2022 17:48

1

Quote

guest
1
- Guest -

21/02/2022 17:48 Post : 21/02/2022 17:48

1

Quote

guest
1
- Guest -

21/02/2022 17:48 Post : 21/02/2022 17:48

1

Quote

guest
1
- Guest -

28/02/2022 16:42 Post : 28/02/2022 16:42

1

Quote

guest
1
- Guest -

28/02/2022 16:42 Post : 28/02/2022 16:42

1

Quote

guest
1
- Guest -

28/02/2022 16:43 Post : 28/02/2022 16:43

1

Quote

guest
1
- Guest -

28/02/2022 16:43 Post : 28/02/2022 16:43

1

Quote

guest
1
- Guest -

28/02/2022 16:43 Post : 28/02/2022 16:43

1

Quote

1