Support
ปั๊มน้ำมัน
083-888-9988, 083-366-9898, 092-2479365-66
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ปั๊มบริการน้ำมันมีกี่ประเภท

wasan.suya@gmail.com | 06-12-2556 | เปิดดู 6006 | ความคิดเห็น 0

ปั๊มเพื่อการจ่ายน้ำมันหรือสถานีที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีกี่ประเภท

แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ

1.ประเภท ก  ได้แก่สถานีที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน

2.ประเภท ข ได้แก่สถานีที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู๋ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดและเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน

3.ประเภท ค

4.ประเภท ง

5.ประเภท จ

6.ประเภท ฉ                                                                                 

ความคิดเห็น

วันที่: 04-10-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0